Początki

Fundacja Polska Debatuje to organizacja pozarządowa, założona 13 września 2012 roku przez Marcina Kolago i Bartłomieja Bracha. Fundacja od 4 lat systematycznie buduje środowisko debatanckie w Polsce. w 2016 roku była gospodarzem najważniejszego wydarzenia uniwersyteckiego środowiska debatanckiego: European Universities Debating Championship (EUDC). Jednak za największy sukces Fundacji należy uznać dynamiczny rozwój klubów debat. Obecnie działa osiem: Klub Debat Uniwersytetu Warszawskiego, Klub Debat Szkoły Głównej Handlowej, Łazarski Debate Club, Klub Debat Parlamentarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klub Debat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Klub Debat w Białymstoku oraz Unijny Klub Debat w Lublinie. To właśnie działające na coraz większą skalę regionalne ośrodki debatanckie najlepiej świadczą o wysokim zaangażowaniu młodych ludzi. Zjawisko to pozwala wierzyć, że idea debatowania ma w Polsce ogromny potencjał. Fundacja Polska Debatuje udowadnia, że to prawda i wciąż rozszerza zasięg swoich działań. Dotychczasowe efekty przedstawiamy na mapce poniżej.

Klub Debat UW

Klub Debat SGH

Łazarski Debate Club

Trójmiejski Klub Debat

Unijny Klub Debat

Klub Debat UAM

Klub Debat w Białymstoku

KDP UJ

Misja

Misją Fundacji jest rozkwit polskiego środowiska debatanckiego. Dostrzegamy problem – brak merytorycznej debaty w polskim życiu publicznym – i chcemy go rozwiązać. Drogę do spełnienia tej misji wyznaczają nam następujące cele:

1) Propagowanie debat – rozważania problemów poprzez merytoryczną dyskusję – na terenie Polski

2) Konsolidacja i integracja polskiego środowiska debat

3) Wspieranie merytorycznej i obiektywnej debaty publicznej

4) Promowanie kultury języka polskiego

5) Kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich

6) Upowszechnianie retoryki i sztuki wystąpień publicznych

7) Propagowanie idei otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Jesteśmy przekonani, że podstawą dla pomyślnej realizacji wyżej wymienionych celów są ludzie – pełna pasji i determinacji załoga Fundacji, fundatorzy, członkowie klubów debat, ale także wszyscy ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że już wkrótce zakochają się w debatowaniu!

 

Zarząd